Reegth

ตั๋วขาเดียว

สุวรรณภูมิ

ชั้นประหยัด

ดูไบ

ดูไบ

฿

2 HRS

Expired

การจองทำได้โดยการกด ติดต่อพนักงาน ด้านล่างครับ

บินจาก 

สุวรรณภูมิ

ดูไบ

ตั๋วขาเดียว

gl-2.jpg

ดูไบ

ชั้นประหยัด

UINSTANCE

เดินทางสู่ 

฿

7510

ราคาสำนักงานไทย

จองผ่านพนักงาน

ช่องทางข้อความ

เก็บการจอง

โหลดฟรี

ทำเงินคืน

แก้ไข/เปลี่ยนวัน

ซื้อก่อน

เริ่มเดินทาง

เดินทางก่อน

2 HRS

15KG X1PC

-8000

+8000

จ่ายเพิ่มเล็กน้อยเพื่อความอุ่นใจติดต่อพนักงาน ด้านล่างครับ

กรณีไม่ต้องการใบเสร็จ หรือความช่วยเหลือใดๆจากบุคคล

กฏเกณฑ์และราคาขึ้นอยู่กำสำนักงานผู้ออกตั๋วต่างประเทศ

ความแตกต่างด้านราคาเกิดจากความแตกต่างของสินค้า

กรณีจองเอง ต้องการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน วันเวลา เลือกแก้ไขได้จากการกดราคาเพื่อทำการจอง

THB

ชั้นโดยสาร

ชั้นประหยัด

15KG X1PC

**ทำเงินคืน-เปลี่ยน : ก่อนกำหนดการบิน 72 ชั๋วโมงเท่านั้น**

ทำเงินคืน

-8000

เปลี่ยนแปลง

+8000

ตรวจสอบที่นั่งว่าง โทร 0807757177
หรือ
Amadeus

 Contact us at : Tel +66 807757177 / reegth@hotmail.com  or Chat with our Staff below

  • Facebook
  • YouTube