Reegth
 

ข้อมูล

ประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Argentina

AR

+54

43131966

บัวโนสไอเรส

อาร์เจนตินา

ทวีป

อเมริกาใต้

ค่าเงิน

ARS

เวลา

BKK -10

พื้นที่

2766890

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Argentina

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Argentina

ข้อมูลอื่นๆ

Argentina

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Ministro Pistarini

มินิสโตร ปิสตารินี

บัวโนสไอเรส

รัฐบัวโนสไอเรส

WZ.png

กาตาร์แอร์เวย์

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

28210

ราคา

฿

28010