Reegth
 

ข้อมูล

ประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Australia

AU

+61

25333700

แคนเบอร์รา

ออสเตรเลีย

ทวีป

ออสเตรเลีย

ค่าเงิน

AUD

เวลา

BKK +3

พื้นที่

7692024

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Australia

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Australia

ข้อมูลอื่นๆ

Australia

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Canberra

แคนเบอร์รา

แคนเบอร์รา

WZ.png

เจ็ตสตาร์ JQ

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

8465

ราคา

฿

8165