Reegth
 

ข้อมูล

ประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Brazil

BR

+55

191241714

บราซีเลีย

บราซิล

ทวีป

อเมริกาใต้

ค่าเงิน

BRL

เวลา

BKK -1

พื้นที่

8511965

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Brazil

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Brazil

ข้อมูลอื่นๆ

Brazil

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

J.Kubitschek

ฌูเซลีนู กูบีแชก

บราซีเลีย

รัฐเขตสหพันธ์

WZ.png

เอธิโอเปียนแอร์ไลน์

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

27390

ราคา

฿

27390