Reegth
 

ข้อมูล

ประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Ethiopia

ET

+251

98655000

แอดดิสอาบาบา

เอธิโอเปีย

ทวีป

แอฟริกา

ค่าเงิน

ETB

เวลา

BKK -4

พื้นที่

1127127

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Ethiopia

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Ethiopia

ข้อมูลอื่นๆ

Ethiopia

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Bole

โบเล

แอดดิสอาบาบา

WZ.png

กาตาร์แอร์เวย์

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

11935

ราคา

฿

11735