Reegth
 

ข้อมูล

ประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Greece

GR

+30

10816286

เอเธนส์

กรีซ

ทวีป

ยุโรป

ค่าเงิน

EUR

เวลา

BKK -4

พื้นที่

131957

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Greece

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Greece

ข้อมูลอื่นๆ

Greece

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Athens

เอเธนส์

เอเธนส์

WZ.png

เอทิฮัด

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

11215

ราคา

฿

11215

Iraklion

เฮอราคลิออน

เฮอราคลิออน

WZ.png

แอร์ฟรานซ์

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

14670

ราคา

฿

14670