Reegth
 

ข้อมูล

ประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Cambodia

KH

+855

181035

พนมเปญ

กัมพูชา

ทวีป

เอเชีย

ค่าเงิน

USD

เวลา

BKK +0

พื้นที่

15552211

ภาษา

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Cambodia

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Cambodia

ข้อมูลอื่นๆ

Cambodia

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Phnom Penh

พนมเปญอินเตอร์ ,

พนมเปญ

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2470

ราคา

฿

2370