Reegth
 

ข้อมูล

ประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Myanmar

MM

+95

676578

ย่างกุ้ง

เมียนมาร์

ทวีป

เอเชีย

ค่าเงิน

USD

เวลา

BKK +0.5

พื้นที่

53582855

ภาษา

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Myanmar

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Myanmar

ข้อมูลอื่นๆ

Myanmar

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Yangon

ย่างกุ้ง

ย่างกุ้ง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2065

ราคา

฿

1965