Reegth
 

ข้อมูลประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

ภาษา

Philippines

PH

+63

มะนิลา

300000

ฟิลิปปินส์

ทวีป

เอเชีย

ค่าเงิน

PHP

เวลา

BKK +1

ไฟฟ้า

พื้นที่

103320220

ภาษาอังกฤษ

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Philippines

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Philippines

ข้อมูลอื่นๆ

Philippines

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

มะนิลา

สนามบินนินอย อากีโน

WZ.png

เซบู แปซิฟิค

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2085

ราคาจองด้วยตนเอง

฿

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

เซบู

สนามบินมัคตัน

WZ.png

ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

5835

ราคาจองด้วยตนเอง

฿