Reegth
 

ข้อมูล

ประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Vietnam

VN

+84

331689

โฮจิมินห์

เวียดนาม

ทวีป

เอเชีย

ค่าเงิน

VND

เวลา

BKK +0

พื้นที่

90208984

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Vietnam

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Vietnam

ข้อมูลอื่นๆ

Vietnam

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Cam Ranh

กามซัญ

ญาจาง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2515

ราคา

฿

2415

Tan Son Nhat

เตินเซินเญิ้ต

โฮจิมินห์

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2030

ราคา

฿

1930

Da Nang

ดานัง

ดานัง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2300

ราคา

฿

2100

Noi Bai

โหน่ยบ่าย

ฮานอย

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2235

ราคา

฿

2035