Reegth
 

ข้อมูลประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Austria

AT

+43

8316487

เวียนนา

ออสเตรีย

ทวีป

ยุโรป

ค่าเงิน

EUR

เวลา

BKK -5

พื้นที่

83872

ภาษา

ภาษาอังกฤษ
arrow&v

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Austria

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Austria

ข้อมูลอื่นๆ

Austria

arrow&v
arrow&v
arrow&v

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

เวียนนา

สนามบินเวียนนา

WZ.png

กาตาร์แอร์เวย์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

11935

ราคาจองด้วยตนเอง

฿