Reegth
 

ประเทศคอสตาริกา , อเมริกาเหนือ

arrow&v
arrow&v

Norman Y. Mineta

นอร์แมน มิเนต้า

ซันโฮเซ

WZ.png

สายการบิน

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

19030

ราคา

฿

18665

ข้อมูล

ประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Costa Rica

CR

+506

4857274

ซันโฮเซ

คอสตาริกา

ทวีป

อเมริกาเหนือ

ค่าเงิน

CRC

เวลา

BKK -13

พื้นที่

51100

ภาษา

สเปน

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Costa Rica

จำเป็นต้องมีวีซ่าเข้าประเทศคอสตาริกา

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Costa Rica

การต่อเครื่องไม่เกิน 12 ชั่วโมงในที่พักผูเดินทางเปลี่ยนเที่ยวบินไม่ต้องมี วีซ่า

ข้อมูลอื่นๆ

Costa Rica

ต้องมีประกันการเดินทางที่คุ้มครองกรณีป่วย Covid ต้องมี QR Code ในการเข้าประเทศโหลดที่ HTTPS://SALUD.GO.CR/