Reegth
 

ข้อมูลประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Israel

IL

+972

207700

เทลอาวีฟ

อิสราเอล

ทวีป

เอเชีย

ค่าเงิน

ILS

เวลา

BKK -4

พื้นที่

8238300

ภาษา

ภาษาอังกฤษ
arrow&v

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Israel

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Israel

ข้อมูลอื่นๆ

Israel

arrow&v
arrow&v
arrow&v

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

เทลอาวีฟ

สนามบินเบนกูเรียน

WZ.png

แอล อัล

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

13020

ราคาจองด้วยตนเอง

฿