Reegth
 

ประเทศมาเลเซีย , เอเชีย AEC

arrow&v
arrow&v

Penang

ปีนัง

ปีนัง

WZ.png

สายการบิน

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2030

ราคา

฿

1930

Kota Kinabalu

โกตากีนาบาลู

โกตากีนาบาลู

WZ.png

สายการบิน

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

3155

ราคา

฿

3055

Kuala Lumpur inter

กัวลาลัมเปอร์

กัวลาลัมเปอร์

WZ.png

สายการบิน

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2230

ราคา

฿

2130

ข้อมูล

ประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Malaysia

MY

+60

329847

กัวลาลัมเปอร์

มาเลเซีย

ทวีป

เอเชีย

ค่าเงิน

MYR

เวลา

BKK -1

พื้นที่

32203200

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Malaysia

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Malaysia

ข้อมูลอื่นๆ

Malaysia