Reegth
 

ประเทศฟิลิปปินส์ , เอเชีย AEC

arrow&v
arrow&v

Mactan Inter

มัคตันอินเตอร์

เซบู

WZ.png

สายการบิน

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

5835

ราคา

฿

5635

Ninoy Aquino Inter

นินอย อากีโน

มะนิลา

WZ.png

สายการบิน

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2085

ราคา

฿

1785

ข้อมูล

ประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Philippines

PH

+63

300000

มะนิลา

ฟิลิปปินส์

ทวีป

เอเชีย

ค่าเงิน

PHP

เวลา

BKK +1

พื้นที่

103320220

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Philippines

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Philippines

ข้อมูลอื่นๆ

Philippines