Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

3K

ชื่อ

Jetstar

เจ็ตสตาร์ 3K

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

375

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน