Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

AC

ชื่อ

Air Canada

แอร์แคนาดา

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

014

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

เอทิฮัด