Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

AI

ชื่อ

Air India

แอร์อินเดีย

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

098

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน