Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

AK

ชื่อ

Airasia

แอร์เอเชีย AK

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

807

โทร

เมืองท่า

ดอนเมือง

สะสมไมล์สู่บัตร

FD - Big Reward

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

แอร์เอเชีย AK
แอร์เอเชีย I5
แอร์เอเชีย D7
แอร์เอเชีย QZ
แอร์เอเชีย DJ
แอร์เอเชีย XJ
แอร์เอเชีย FD

ปีนัง

ปีนัง

กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย AK

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2030

ราคา

฿

1930

โกตากีนาบาลู

โกตากีนาบาลู

กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย AK

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

3155

ราคา

฿

3055

กัวลาลัมเปอร์

กัวลาลัมเปอร์

กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย AK

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2230

ราคา

฿

2130