Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

AS

ชื่อ

Alaska Airlines

อะแลสกาแอร์ไลน์

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

027

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

EK - Sky Wards

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

เอมิเรตส์