Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

AZ

ชื่อ

Alitalia

อาลีตาเลีย

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

055

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

UX - Suma Mile

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

เอทิฮัด
แอร์ยูโรปา