Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

B6

ชื่อ

JetBlue

เจ็ตบลูแอร์เวย์

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

279

โทร

+18014492525

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

3M - Flyer Miles
AA - Advantage
B6 - True Blue
EK - Sky Wards

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

ซิลเวอร์แอร์เวย์
เอมิเรตส์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เจเอสเอ็กซ์ (ขายไม่ได้)
ไอซ์แลนด์แอร์
อเมริกันแอร์ไลน์
ฮาวายเอียนแอร์ไลน์
เจ็ตบลูแอร์เวย์
เซาท์แอฟริกันแอร์เวส์