Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

BL

ชื่อ

Jetstar

เจ็ตสตาร์ BL

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

550

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

EK - Sky Wards

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

เอมิเรตส์