Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

BR

ชื่อ

EVA Air

อีวีเอแอร์

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

965

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน