Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

DD

ชื่อ

Nokair,

นกแอร์

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

596

โทร

+6620888955

เมืองท่า

ดอนเมือง

สะสมไมล์สู่บัตร

DD - Nok Fanclub

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

นกแอร์

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

WZ.png

นกแอร์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2395

ราคา

฿

2195

แพร่

แพร่

กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

WZ.png

นกแอร์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2475

ราคา

฿

2275

สกลนคร

สกลนคร

กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

WZ.png

นกแอร์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

1365

ราคา

฿

1165

ชุมพร

ชุมพร

กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

WZ.png

นกแอร์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

1370

ราคา

฿

1170

ลำปาง

ลำปาง

กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

WZ.png

นกแอร์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

1920

ราคา

฿

1720

ระนอง

ระนอง

กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

WZ.png

นกแอร์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

1370

ราคา

฿

1170