Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

EK

ชื่อ

Emirates

เอมิเรตส์

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

176

โทร

เมืองท่า

ดูไบ อินเตอร์

สะสมไมล์สู่บัตร

EK - Sky Wards
PG - Flyer Bonus

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

เอมิเรตส์
บางกอกแอร์เวย์

จูโน

จูโน

กรุงเทพมหานคร

สุวรรณภูมิ

WZ.png

เอมิเรตส์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

28555

ราคา

฿

28555

ดูไบ

ดูไบ อินเตอร์

กรุงเทพมหานคร

สุวรรณภูมิ

WZ.png

เอมิเรตส์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

11010

ราคา

฿

10660