Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

FD

ชื่อ

Airasia

แอร์เอเชีย FD

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

900

โทร

+66625109208

เมืองท่า

สนามบินดอนเมือง

สะสมไมล์สู่บัตร

FD - Big Reward

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

แอร์เอเชีย AK
แอร์เอเชีย I5
แอร์เอเชีย D7
แอร์เอเชีย QZ
แอร์เอเชีย DJ
แอร์เอเชีย XJ
แอร์เอเชีย FD

ญาจาง

สนามบินกามซัญ

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2580

ราคา

฿

2380

โฮจิมินห์

สนามบินเตินเซินเญิ้ต

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2105

ราคา

฿

1905

เวียงจันทน์

สนามบินวัตไต

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2540

ราคา

฿

2340

สกลนคร

สนามบินสกลนคร

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

1035

ราคา

฿

935

นครพนม

สนามบินนครพนม

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

925

ราคา

฿

825

พิษณุโลก

สนามบินพิษณุโลก

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

810

ราคา

฿

710

ดานัง

สนามบินดานัง

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2305

ราคา

฿

2105

ย่างกุ้ง

สนามบินย่างกุ้ง

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2075

ราคา

฿

1875

พนมเปญ

สนามบินพนมเปญ

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2455

ราคา

฿

2255

ร้อยเอ็ด

สนามบินร้อยเอ็ด

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

1415

ราคา

฿

1315

น่าน

สนามบินน่านนคร

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

895

ราคา

฿

795

ตรัง

สนามบินตรัง

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

980

ราคา

฿

880