Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

FI

ชื่อ

Icelandair

ไอซ์แลนด์แอร์

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

CX - Marco Polo Club

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

คาเธ่ย์แปซิฟิค