Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

GA

ชื่อ

Garuda Indonesia

การูดาอินโดนีเซีย

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

126

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

UX - Suma Mile

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

เอทิฮัด
แอร์ยูโรปา