Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

GF

ชื่อ

Gulf Air

กัลฟ์แอร์

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

072

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

เอทิฮัด

บาห์เรน

สนามบินบาห์เรน

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

WZ.png

กัลฟ์แอร์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

9740

ราคา

฿

9640