Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

I5

ชื่อ

Airasia

แอร์เอเชีย I5

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

091

โทร

เมืองท่า

ดอนเมือง

สะสมไมล์สู่บัตร

FD - Big Reward

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

แอร์เอเชีย AK
แอร์เอเชีย I5
แอร์เอเชีย D7
แอร์เอเชีย QZ
แอร์เอเชีย DJ
แอร์เอเชีย XJ
แอร์เอเชีย FD