Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

JQ

ชื่อ

Jetstar

เจ็ตสตาร์ JQ

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

041

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

EK - Sky Wards

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

เอมิเรตส์

แคนเบอร์รา

สนามบินแคนเบอร์รา

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

WZ.png

เจ็ตสตาร์ JQ

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

8465

ราคา

฿

8165

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

แคนเบอร์รา

สนามบินแคนเบอร์รา

WZ.png

เจ็ตสตาร์ JQ

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

10040

ราคา

฿

9740