Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

LH

ชื่อ

Lufthansa

ลุฟท์ฮันซ่า

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

220

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน