Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

MK

ชื่อ

Air Mauritius

แอร์มอริเชียส

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

239

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

EK - Sky Wards

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

เอมิเรตส์