Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

MS

ชื่อ

Egyptair

อียิปต์แอร์

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

077

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

กรุงเทพมหานคร

สุวรรณภูมิ

บรัสเซลส์

บรัสเซลส์

WZ.png

อียิปต์แอร์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

13860

ราคา

฿

13860

กรุงเทพมหานคร

สุวรรณภูมิ

เวียนนา

เวียนนา

WZ.png

อียิปต์แอร์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

12560

ราคา

฿

12560