Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

OK

ชื่อ

Czech Airlines

เช็กแอร์ไลน์

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

064

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

UX - Suma Mile

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

เอทิฮัด
แอร์ยูโรปา