Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

PG

ชื่อ

Bangkok Airways

บางกอกแอร์เวย์

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

829

โทร

+6621343895

เมืองท่า

สุวรรณภูมิ
เชียงใหม่
ภูเก็ต
เกาะสมุย

สะสมไมล์สู่บัตร

EK - Sky Wards
PG - Flyer Bonus

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

เอมิเรตส์
เอทิฮัด
บางกอกแอร์เวย์

ตาก

แม่สอด

กรุงเทพมหานคร

สุวรรณภูมิ

WZ.png

บางกอกแอร์เวย์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2605

ราคา

฿

2505

สุราษฎร์ธานี

เกาะสมุย

กรุงเทพมหานคร

สุวรรณภูมิ

WZ.png

บางกอกแอร์เวย์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2420

ราคา

฿

2320

สุโขทัย

สุโขทัย

กรุงเทพมหานคร

สุวรรณภูมิ

WZ.png

บางกอกแอร์เวย์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

1565

ราคา

฿

1465

ตราด

ตราด

กรุงเทพมหานคร

สุวรรณภูมิ

WZ.png

บางกอกแอร์เวย์

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

1500

ราคา

฿

1400