Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

SA

ชื่อ

South African Airways

เซาท์แอฟริกันแอร์เวส์

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

083

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

EK - Sky Wards

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

เอมิเรตส์