Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

SU

ชื่อ

Aeroflot

แอโรฟลอต

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

555

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

CI - Dynasty
UX - Suma Mile

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

ไชนาแอร์ไลน์
แอร์ยูโรปา

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

มอสโก

สนามบินเชเรเมเตียโว

WZ.png

แอโรฟลอต

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

14035

ราคาจองด้วยตนเอง

฿