Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

UO

ชื่อ

Hong Kong Express

ฮ่องกง เอ็กเพรส

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

128

โทร

+6626342552

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

ฮ่องกง

แฉกหลาบกอก

กรุงเทพมหานคร

สุวรรณภูมิ

WZ.png

ฮ่องกง เอ็กเพรส

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2880

ราคา

฿

2680