Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

VJ

ชื่อ

Vietjet

เวียตเจ็ท VJ

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

978

โทร

+6620891909

เมืองท่า

สุวรรณภูมิ
กรุงเทพมหานคร

สะสมไมล์สู่บัตร

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน