Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

VZ

ชื่อ

Vietjet

เวียตเจ็ท VZ

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

863

โทร

+6620891909

เมืองท่า

สนามบินสุวรรณภูมิ

สะสมไมล์สู่บัตร

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

สุราษฎร์ธานี

สนามบินสุราษฎร์ธานี

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

WZ.png

เวียตเจ็ท VZ

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

470

ราคา

฿

370

ขอนแก่น

สนามบินขอนแก่น

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

WZ.png

เวียตเจ็ท VZ

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

470

ราคา

฿

370

สงขลา

สนามบินหาดใหญ่

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

WZ.png

เวียตเจ็ท VZ

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

470

ราคา

฿

370

เชียงใหม่

สนามบินเชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

WZ.png

เวียตเจ็ท VZ

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

455

ราคา

฿

355

อุบลราชธานี

สนามบินอุบลราชธานี

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

WZ.png

เวียตเจ็ท VZ

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

470

ราคา

฿

370

นครศรีธรรมราช

สนามบินนครศรีธรรมราช

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

WZ.png

เวียตเจ็ท VZ

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

470

ราคา

฿

370

ภูเก็ต

สนามบินภูเก็ต

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

WZ.png

เวียตเจ็ท VZ

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

455

ราคา

฿

355

อุดรธานี

สนามบินอุดรธานี

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

WZ.png

เวียตเจ็ท VZ

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

470

ราคา

฿

370

กระบี่

สนามบินกระบี่

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

WZ.png

เวียตเจ็ท VZ

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

530

ราคา

฿

430

เชียงราย

สนามบินแม่ฟ้าหลวง

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

WZ.png

เวียตเจ็ท VZ

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

455

ราคา

฿

355