Reegth
top of page

Last updated on 

18 สิงหาคม 2566 08:06:05

ราคาบินภายใน ประเทศจีน โดย สายการบิน ไชนาเซาเทิร์น CZ

SALE TILL 30SEP23
TRVL TILL 30NOV23
FLTS CZ OPERATION ONLY
RRTE OW / DIRECT ONLY
PSGR ADT ONLY
DEST - FARE - NON REFUNDABLE
THB 4000 / LCN04 - SWA,NNG
THB 5000 / LCN05 - CSX,KHN
THB 7000 / LCN07 - FOC,CKG,HFE,HGH,KWE,NGB,CZX
THB 8000 / LCN08 - JHG CZ L SYX,XMN,SJW,WUH,WUX,JHG
THB 9000 / LCN09 - HAK,YNT,KMG,TYN,XIY,NKG,TFU,CTU,CGO,TNA
THB10000 / LCN10 - SHA,TSN,HET,PVG
THB11000 / LCN11 - LHW,DLC,TAO
THB13000 / LCN13 - PKX,SHE
THB14000 / LCN14 - CGQ
THB15000 / LCN15 - HRB
THB17000 / LCN17 - URC
TAX REFER GDS / REFUNABLE
CHANGE 75% OF FARE
OTHER CLASS REFER ?CN - 50% 

สถานทูตไทย เมือง ปักกิ่ง ประเทศ จีน โทร +861085318700

จีน

15/8/66 05:04

GS / CGR บัตรโดยสาร 826 เทียนจินแอร์ไลน์ เป็นสายการบินท้องถิ่นในประเทศจีน.

ข้อมูลทั่วไป

28/8/66 12:39

ZH/ CSZ บัตรโดยสาร 479 เซี่ยงไฮ้แอร์ เป็นสายการบินของประเทศจีน

ข้อมูลทั่วไป

28/8/66 12:51

CA / CCA บัตรโดยสาร 999 แอร์ไชนา เป็นสายการบินแห่งชาติของ ประเทศ จีน..

ข้อมูลทั่วไป

28/8/66 12:34

QW / QDA บัตรโดยสาร 912 ชิงเต่าแอร์ เป็นของ ประเทศ จีน.

ข้อมูลทั่วไป

28/8/66 13:17

FM / CSH บัตรโดยสาร 774 เซี่ยงไฮ้แอร์ เป็นสายการบินของประเทศจีน

ข้อมูลทั่วไป

28/8/66 12:49

ราคาบินภายใน ประเทศจีน โดย สายการบิน ไชนาอีสเทิร์น MU

ในประเทศ

17/8/66 03:35

วีซ่า และมาตรการตรวจคนเข้าเมืองของ ประเทศ จีน.

วีซ่าและตม.

12/8/66 05:13
bottom of page