Reegth
top of page

Last updated on 

27 สิงหาคม 2566 04:16:37

ประเทศ สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในพื้นที่การบิน IATA TC1

US / USA ข้อมูลสำคัญต่างๆเกี่ยวกับ ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลสำคัญ

27/8/66 05:23

AA / AAL บัตรโดยสาร 001 อเมริกันแอร์ไลน์ เป็นสายการบินใหญ่แห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา.

ข้อมูลทั่วไป

26/8/66 06:52

เมืองหลวง ของ ประเทศ สหรัฐอเมริกา คือ เมือง วอชิงตัน ดี.ซี.

เมืองหลวง

27/8/66 03:30

ประเทศ สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ใน ทวีป อเมริกาเหนือ

อเมริกาเหนือ

27/8/66 06:19

รายชื่อ สนามบิน เมือง แลบะ รัฐทั้ง 51 ของ ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รัฐ เมือง สนามบิน

27/8/66 03:28

ประเทศ สหรัฐอเมริกา ใช้ค่าเงินเป็น USD วิธี FXP ค่าเงิน USD จากระบบ

ค่าเงิน

27/8/66 03:31

โทรไป ประเทศ สหรัฐอเมริกา ใช้ +1 โทรฉุกเฉินภายใน สหรัฐอเมริกา 911

โทรศัพท์

27/8/66 06:52

ภาษาที่ใช้กันทั่วไปใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา คือ ภาษาอังกฤษ และ สเปน

ภาษา

27/8/66 07:49

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา คือ 110/120V AC 60Hz

ไฟฟ้า

27/8/66 03:29

การขับรถใน ประเทศ สหรัฐอเมริกาใช้ ใบขับขี่ทุกประเทศ ได้ ขับรถด้านขวา

การขับขี่

27/8/66 07:52

วีซ่าเข้าประเทศ หรือติดต่อสถานฑูต ประเทศ สหรัฐอเมริกา โทร 02 2054000

วีซ่าและสถานฑูต

27/8/66 03:37

การเปลี่ยนเที่ยวบินผ่าน ประเทศ สหรัฐอเมริกา จำเป็นต้องมีวีซ่า

เปลี่ยนเที่ยวบิน

21/8/66 02:54

ส่วนลดบินภายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สายการบินอเมริกันแอร์ AA

ในประเทศ

28/8/66 05:56

สถานทูตไทย เมือง ชิคาโก รัฐ อิลลินอยส์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา โทร +1 3126643129

สหรัฐอเมริกา

16/8/66 07:22

สถานทูตไทย เมือง เมือง วอชิงตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา โทร +12029443600

สหรัฐอเมริกา

27/8/66 06:14

สถานทูตไทย เมือง ลอสแอนเจลิส ประเทศ สหรัฐอเมริกา โทร +13239629574

สหรัฐอเมริกา

16/8/66 07:36

สถานทูตไทย เมือง นครนิวยอร์ก รัฐ นิวยอร์ก, ประเทศ สหรัฐอเมริกา โทร +12127542536

สหรัฐอเมริกา

16/8/66 07:22

ราคารวมสำภาระโหลด บินภายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สายการบินอเมริกันแอร์ AA

ในประเทศ

28/8/66 05:38

ค่าโดยสารไปเดินทางไป ประเทศ สหรัฐอเมริกา เริ่มต้นที่ ฿14125

เดินทางไป

27/8/66 06:57

ค่าโดยสารไปเดินภายใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา เริ่มต้นที่ ฿1985

ภายในประเทศ

27/8/66 15:51
bottom of page