Reegth
top of page
บัตรสมาชิก
ออกให้โดย
อัลไลแอนซ์
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
Volare
สายการบิน
อิตาแอร์
AZ / ITY
สกายทีม
AF AM AR AZ DL KE KL ME UX VS
เที่ยวบินขึ้นต้นด้วย
พันธมิตร
AF
สายการบิน
แอร์ฟรานซ์
Airfrance
สกายทีม
AM
สายการบิน
แอโรเม็กซิโก
Aeromexico
สกายทีม
AR
สายการบิน
แอโรลีเนียส
Aerolineas
สกายทีม
AZ
สายการบิน
อิตาแอร์
ITA
สกายทีม
DL
สายการบิน
เดลตาแอร์
Delta
สกายทีม
KE
สายการบิน
โคเรียนแอร์
Korean Air
สกายทีม
KL
สายการบิน
เคแอลเอ็ม
KLM
สกายทีม
ME
สายการบิน
มิดเดิลอีส
Middle East Air
สกายทีม
UX
สายการบิน
ยูโรปา
Air Europa
สกายทีม
VS
สายการบิน
เวอร์จิน
Virgin
สกายทีม
bottom of page