Reegth
top of page
ชื่อไทย
รหัส 2
รหัส 3
บัตรโดยสารขึ้นต้นด้วย
โทรจากไทย
โทรสำนักงานใหญ่
ที่ตั้งสำนักงานในไทย
เอมิเรตส์
EK
UAE
176
+6627873387
+971600555555
อาคารบีบี สุขุมวิท 21 วัฒนา
เอมิเรตส์ : EK หรือ UAE สัญชาติ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พันธมิตร: - กลุ่ม:-
หมายเลขลัตรโดยสาร 176 ทำงานบนระบบ ปฎิบัตการ 1S/เซเบอร์
สนามบินหลัก : สนามบิน DXB - ดูไบ เมือง ดูไบ ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ TC3 
       ทวีป เอเชียตะวันตก
โปรแกรมสะสมไมล์ของ EK คือ Skyward สะสมไมลได้จากเที่ยวบิน 3K,AS,B6,CM,EK,FZ,G3,GK,JL,JQ,KE,MH,MK,PG,QF,S7,SA,TP,U2,XZ
เที่ยวบิน EK สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิกที่ออกให้โดย
3K,AS,B6,CM,EK,FZ,G3,GK,JL,JQ,KE,MH,MK,PG,QF,S7,SA,TP,U2,XZ       
ติดต่อ เอมิเรตส์ : EK ในไทย    โทร 6627873387
ติดต่อ เอมิเรตส์ : EK สำนักงานใหญ่ โทร 971600555555

 

bottom of page