Reegth
top of page
ชื่อไทย
รหัส 2
รหัส 3
บัตรโดยสารขึ้นต้นด้วย
โทรจากไทย
โทรสำนักงานใหญ่
ที่ตั้งสำนักงานในไทย
เคแอลเอ็ม
KL
KLM
074
+6620280569
+31204747747
บางพลี สมุทรปราการ
สายการบิน เคแอลเอ็ม KLM สัญชาติ เนเธอร์แลนด์ สนามบินหลัก อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล
รหัส KL / KLM
 
ออกบัตรโดยสาร ได้ ด้วยวิธี BSP , ARC , NDC เลขบัตรโดยสาร 074
 
มี สำนักงานไนไทย ติดต่อ โทร +6620280569
 
อัลไลแอนซ์ สกายทีม บัตรสมาชิก FlyingBlue สะสมไมล์ได้กับเที่ยวบิน AF AM AR AZ BT CE CI CM CZ DL EY G3 GA HV JL KE KL KQ ME MF MH MK MU OK QF RO SB SV T7 TO UX VN VS WM WS XK
 

.

bottom of page