Reegth
top of page
ประเภท
ชื่อ
สัญชาติ
เลขตั๋ว
อัลไลแอนซ์
AR
ARG
สายการบิน
แอโรลีเนียส
อาร์เจนตินา
044
สกายทีม
ออกบัตรโดยสารผ่าน อเมริกา FXP/R,LAX.LAX ติดต่อเรา
สายการบิน แอโรลีเนียส Aerolineas
สัญชาติ อาร์เจนตินา  สนามบินหลัก บัวโนสไอเรสมินิสโตร รหัส AR / ARG
 
ออกบัตรโดยสาร ได้ ด้วยวิธี BSP , ARC , NDC , GSA เลขบัตรโดยสาร 044
 
ไม่มี สำนักงานไนไทย ติดต่อ โทร +18003330276
 
อัลไลแอนซ์ สกายทีม บัตรสมาชิก Aerolineas Plus สะสมไมล์ได้กับเที่ยวบิน AF AM AR AZ CI DL G3 GA KE KL KQ LY ME MF OK RO SV UX VN VS
 

bottom of page