Reegth
top of page
ประเภท
ชื่อ
สัญชาติ
เลขตั๋ว
อัลไลแอนซ์
KL
KLM
สายการบิน
เคแอลเอ็ม
เนเธอร์แลนด์
074
สกายทีม
สายการบิน เคแอลเอ็ม KLM สัญชาติ เนเธอร์แลนด์ สนามบินหลัก อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล
รหัส KL / KLM
 
ออกบัตรโดยสาร ได้ ด้วยวิธี BSP , ARC , NDC เลขบัตรโดยสาร 074
 
มี สำนักงานไนไทย ติดต่อ โทร +6620280569
 
อัลไลแอนซ์ สกายทีม บัตรสมาชิก FlyingBlue สะสมไมล์ได้กับเที่ยวบิน AF AM AR AZ BT CE CI CM CZ DL EY G3 GA HV JL KE KL KQ ME MF MH MK MU OK QF RO SB SV T7 TO UX VN VS WM WS XK
 

.

bottom of page