Reegth
top of page
ประเภท
ชื่อ
สัญชาติ
เลขตั๋ว
อัลไลแอนซ์
AM
AMX
สายการบิน
แอโรเม็กซิโก
เม็กซิโก
139
สกายทีม
FXP/R,AT ??? ขาดภาษีบางตัว ติดต่อเรา
สายการบิน แอโรเม็กซิโก Aeromexico สัญชาติ เม็กซิโก สนามบินหลัก เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ รหัส AM / AMX
 
ออกบัตรโดยสาร ได้ ด้วยวิธี BSP , ARC , NDC , GSA เลขบัตรโดยสาร 139
 
ไม่มี สำนักงานไนไทย ติดต่อ โทร +5551334000
 
อัลไลแอนซ์ สกายทีม บัตรสมาชิก AM Rewards สะสมไมล์ได้กับเที่ยวบิน AF AM AR AZ CI CM DL G3 GA KE KL ME KQ LA UX MU OK RO SV VN VS
 

bottom of page